AKTUALNOŚCI PROJEKTY
O  I N S T Y T U C I E
Instytut Tolerancji

Stowarzyszenie Instytut Tolerancji działa w Łodzi od 2001 roku.
Jego głównym celem jest szerzenie zasad tolerancji i poszanowania godności drugiego człowieka. Organizujemy spotkania, warsztaty i wystawy, które przełamują bariery i poszerzają wiedzę na temat różnych religii, wyznań, poglądów. Publikujemy broszury informacyjne, zapraszamy do dyskusji. Inicjatywą szeroko popieraną przez nasz Instytut, jest Kolorowa Tolerancja, akcja zamalowywania
wulgarnych i rasistowskich napisów na murach Łodzi. Właśnie po pierwszej Kolorowej Tolerancji w 2000 roku, gdy okazało się, że w Łodzi potrzebna jest stała rozmowa o tym, co boli, o tym, co nas różni, a przede wszystkim o tym, co nas łączy, narodziła się idea stworzenia instytucji, która takie działania będzie organizować nie raz w roku, ale przez cały rok.

Mamy na swoim koncie szereg przedsięwzięć, m.in. cykl inicjatyw związanych z obchodami 60 rocznicy likwidacji łódzkiego getta. Bierzemy udział w projektach międzynarodowych, których celem jest poszerzanie wiedzy i szerzenie idei tolerancji.
Od 2003 roku honorowym członkiem Instytutu Tolerancji jest prof. Leszek Kołakowski.

Statut Instytutu Tolerancji (pdf)

Zarząd Instytutu Tolerancji

Stanisław Goldstein – prezes
Grzegorz Gazda – wiceprezes
Małgorzata Domagalska – sekretarz
Izabela Olejnik – skarbnik

Komisja Rewizyjna
Henryk Panusz
Joanna Podolska
Adam Sitarek

 

T O L E R A N C J A

P R O J E K T Y P O D Z I Ę K O W N I A
Kiedyś okularnicy i leworęczni byli wytykani palcami i przezywani w szkole. Dziś raczej nie wzbudzają agresji
kolegów. Instytut Tolerancji zorganizował w Łodzi dyskusję o nietolerancji...
Instytut Tolerancji współpracuje aktualnie przy realizacji projektu "FIT - Fanaticism Indicator Test". Instytut Tolerancji serdecznie dziekuje wszystkim partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wspierali i wspierają
działalność statutową Instytutu oraz pomagają przy realizacji projektów.
Instytut Tolerancji 2011