AKTUALNOŚCI PROJEKTY
P R O J E K T Y
Aktualnie realizowane projekty Projekty zrealizowane 

FIT - Fanatism Indicator Test

Kolorowa Tolerancja

Konkurs im. Hikiego Fromera


Dzieci z getta łódzkiego

Farben der Deportation / Kolory deportacji

Kohabitacja - co nas łączy, co nas dzieli?

Nauka pomogła nam przetrwać...  Tradycje edukacyjne Żydów w Europie

Nie jesteśmy terrorystami

Okna Bałut

Szlakiem "Szkiców piórkiem". Francja Andrzeja Bobkowskiego czerwiec 1940 - czerwiec 2010

Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto

Projekt "Prawa człowieka w Europie"

T O L E R A N C J A

P R O J E K T Y P O D Z I Ę K O W N I A
Kiedyś okularnicy i leworęczni byli wytykani palcami i przezywani w szkole. Dziś raczej nie wzbudzają agresji
kolegów. Instytut Tolerancji zorganizował w Łodzi dyskusję o nietolerancji...
Instytut Tolerancji współpracuje aktualnie przy realizacji projektu "FIT - Fanaticism Indicator Test". Instytut Tolerancji serdecznie dziekuje wszystkim partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wspierali i wspierają
działalność statutową Instytutu oraz pomagają przy realizacji projektów.
Instytut Tolerancji 2011