AKTUALNOŚCI PROJEKTY

PRAWA CZŁOWIEKA W EUROPIE

Projekt Partnerski Grundtviga  realizowany w latach 2011-2013.

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Prawa Człowieka w Europie:

Opis: Projekt "Prawa człowieka w Europie" miał na celu podniesienie świadomości na temat praw człowieka i skierowany był do dorosłego odbiorcy. Zasadnicza grupa docelowa to przedstawiciele organizacji pozarządowych, nauczyciele, psycholodzy itd. Podczas naszego partnerstwa skupialiśmy się na przygotowaniu platformy do uczenia na odległości zawierającej wiedzę o fundamentalnych prawach człowieka, głównego produktu projektu. Partnerstwo to było okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy między organizacjami na temat ich aktywności w zakresie nauczania o prawach człowieka.

Informacje na platformie podzielone zostały na następujące kategorie:

1)Wprowadzenie do praw człowieka Human Rights

2) Prawa  cywilne i polityczne

3) Prawa ekonomiczne i społeczne

4) Prawa solidarnościowe

5) Nowe prawa

6) ECHR i System UN

 Równouprawnienie kobiet i mężczyzn  miało szczególne znaczenie jako temat związany z poszanowaniem praw człowieka.  Zwracaliśmy uwagę na równomierne rozłożenie aktywności wśród uczestników mobilności.

Językiem komunikacji w partnerstwie był angielski i jak również  produkty opracowane zostały w języku angielskim.

www.human-rights-eu.com

Partnerzy:

FUNDACION DOCETE OMNES/Hiszpania/Granada - http://www.doceteomnes.com/

Çayıralan Halk Eğitimi Merkezi/TurcjaYozgat - http://cayiralanhem.meb.k12.tr/

Turun Naiskeskus-yhdistys ry/Finlandia/Turku

Volkshochschule Lingen/Niemcy/Lingen - http://www.vhs-lingen.de

Instytut Tolerancji/Polska/Łódż

Konkurs plastyczny - regulamin.

Konkurs literacki - regulamin.

Konkurs literacki - wyniki.

Konkurs literacki - zwycięski esej.

Galeria.

 

Newsletter.

 

T O L E R A N C J A

P R O J E K T Y P O D Z I Ę K O W N I A
Kiedyś okularnicy i leworęczni byli wytykani palcami i przezywani w szkole. Dziś raczej nie wzbudzają agresji
kolegów. Instytut Tolerancji zorganizował w Łodzi dyskusję o nietolerancji...
Instytut Tolerancji współpracuje aktualnie przy realizacji projektu "FIT - Fanaticism Indicator Test". Instytut Tolerancji serdecznie dziekuje wszystkim partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wspierali i wspierają
działalność statutową Instytutu oraz pomagają przy realizacji projektów.
Instytut Tolerancji 2011