DEMOS – Demokracja i równość mają znaczenie

Stawką w grze o Europę stała się wartość demokracji. W niektórych krajach pojawiło się sceptyczne lub negatywne podejście do procesów demokratycznych. Widzimy także powstanie partii politycznych, które wzmacniają ten sceptycyzm, a także pojawienie się bardziej autorytarnych form rządzenia. Coraz bardziej oczywiste staje się, że znaczna część społeczeństw europejskich straciła wiarę w proces demokratyczny lub czuje, że nie ma sensu brać w nim udziału.

Projekt DEMOS ma na celu pokazanie, że warto o tę demokrację walczyć. Jesteśmy szczególnie zainteresowani tymi grupami społecznymi, których potencjał w budowaniu demokracji dostrzegamy!

Zapraszamy na konferencję Kobiety w działaniu, która odbędzie się w dniu 21 listopada 2019 roku w gmachu Filologii Uniwersytetu Łódzkiego w sali Rady Wydziału. Wykład plenarny wygłosi pani prof. Magdalena Środa.

Demokracja
Demokracja