Home » O Instytucie » Projekty » LCD – Kompetencje językowe dla dialogu

LCD – Kompetencje językowe dla dialogu

Główne cele projektu wykrystalizowały się w wyniku analizy potrzeb i zostały zdefiniowanie w planie
rozwoju, są to mianowicie:

  1. Doskonalenie umiejętności w zakresie zarządzania organizacją i zdobywania nowych kompetencji
    służących edukacji dorosłych.
  2. Nabycie i szlifowanie kompetencji językowych kadry stowarzyszenia.
  3. Wzmocnienie działań na rzecz dialogu ponad podziałami i zintensyfikowanie aktywności na rzecz
    walki z mową nienawiści poprzez stosowanie nowych metod i narzędzi.