LUTA

Materiały związane z projektem LUTA: Learn-Understand-Trust-Act

Szczegolowe informacje na temat projektu LUTA  znajduja się na wspólnej stronie projektu pod adresem:http://www.luta-europe.aau.at/

Uwaga! Bierzemy udział w wydarzeniu:http://uchodzcymilewidziani.com/

Produkty Projektu:

       Polityka azylowa w krajach partnerów

       Porównanie Polityki Azylowej

       LUTA: Szablon 

       LUTA: Prezentacja projektu

       Artykuł prasowy: Dlaczego powinniśmy przyjąć uchodźców

       Artykuł prasowy: Imigranci – zagrożenie czy szansa

       Wywiad biograficzny

       Fotografie z uchodźcami z wywiadu

       Fotografie z uchodźcami z  nieformalnego spotkania

Spotkania projektowe

     LUTA meeting Prague

     LUTA meeting Malta