Projekty

Aktualnie realizowane projekty Projekty zrealizowane
 1. TH – Transnational History
 2. LCD – Language Competence for Dialogue
 3. TWB – Theatre without Borders
 4. WSpKiS – Europejskie Parnterstwo na rzecz Rozwoju Umiejętności oraz Włączenia Społecznego przez Kreatywność i Sztukę (od 1 czerwca 2021)
 1. ICTHE – International Comprehensive Tool for Holocaust Education
 2. DEMOS – Democracy and Equality Matters
 3. EWB – Europe without Borders
 4. Dzieci z getta łódzkiego
 5. Farben der Deportation / Kolory deportacji
 6. Kohabitacja – co nas łączy, co nas dzieli?
 7.  Nauka pomogła nam przetrwać…  Tradycje edukacyjne Żydów w Europie
 8. Nie jesteśmy terrorystami
 9. Okna Bałut
 10. Konkurs im. Hikiego Fromera
 11. Szlakiem „Szkiców piórkiem”. Francja Andrzeja Bobkowskiego czerwiec 1940 – czerwiec 2010
 12. Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto
 13. FIT – Fanatism Indicator Test
 14. Spotkanie klasowe
 15. Projekt „Prawa człowieka w Europie” („Human rights across Europe”)
 16. LUTA: Learn – Understand – Trust – Act. Projekt Grudtviga dotyczący polityki wobec azylantów
 17. Historia kobiecej przyjaźni – film zrealizowany wspólnie z Uniwersytetem w Klagenfurt (Austria)
 18. Walka o przeżycie deportowanych z Trewiru i Luksemburga do Litzmannstadt Getto – wystawa

Dodaj komentarz