Projekty

Aktualnie realizowane projekty Projekty zrealizowane
LUTA: Learn – Understand – Trust – Act. Projekt Grudtviga dotyczący polityki wobec azylantów

Co to znaczy być człowiekiem (What does it mean to be a human being) Projekt realizowany ze Szwedzkim Komitetem do Walki z Antysemityzmem

Historia kobiecej przyjaźni – film zrealizowany wspólnie z Uniwersytetem w Klagenfurt (Austria)

Walka o przeżycie deportowanych z Trewiru i Luksemburga do Litzmannstadt Getto – wystawa w przygotowaniu

Kolorowa Tolerancja

Dzieci z getta łódzkiegoFarben der Deportation / Kolory deportacjiKohabitacja – co nas łączy, co nas dzieli?Nauka pomogła nam przetrwać…  Tradycje edukacyjne Żydów w EuropieNie jesteśmy terrorystami

Okna Bałut

Konkurs im. Hikiego Fromera

Szlakiem „Szkiców piórkiem”. Francja Andrzeja Bobkowskiego czerwiec 1940 – czerwiec 2010

Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto

FIT – Fanatism Indicator Test

Spotkanie klasowe

Projekt „Prawa człowieka w Europie” („Human rights across Europe”)

Dodaj komentarz