Projekty

Aktualnie realizowane projekty Projekty zrealizowane
 1. ICTHE – International Comprehensive Tool for Holocaust Education
 2. DEMOS – Democracy and Equality Matters
 3. EWB – Europe without Borders
 4. LCD – Language Competence for Dialogue
 5. TWB – Theatre without Borders
 1. Dzieci z getta łódzkiego
 2. Farben der Deportation / Kolory deportacji
 3. Kohabitacja – co nas łączy, co nas dzieli?
 4.  Nauka pomogła nam przetrwać…  Tradycje edukacyjne Żydów w Europie
 5. Nie jesteśmy terrorystami
 6. Okna Bałut
 7. Konkurs im. Hikiego Fromera
 8. Szlakiem „Szkiców piórkiem”. Francja Andrzeja Bobkowskiego czerwiec 1940 – czerwiec 2010
 9. Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto
 10. FIT – Fanatism Indicator Test
 11. Spotkanie klasowe
 12. Projekt „Prawa człowieka w Europie” („Human rights across Europe”)
 13. LUTA: Learn – Understand – Trust – Act. Projekt Grudtviga dotyczący polityki wobec azylantów
 14. Historia kobiecej przyjaźni – film zrealizowany wspólnie z Uniwersytetem w Klagenfurt (Austria)
 15. Walka o przeżycie deportowanych z Trewiru i Luksemburga do Litzmannstadt Getto – wystawa

Dodaj komentarz