Home » O Instytucie » Projekty

Ostatnie wpisy

Najnowsze komentarze

  Kategorie

  Projekty

  Aktualnie realizowane projekty Projekty zrealizowane
  1. TH – Transnational History
  2. LCD – Language Competence for Dialogue
  3. TWB – Theatre without Borders
  4. EUP – Europejskie Parnterstwo na rzecz Rozwoju Umiejętności oraz Włączenia Społecznego przez Kreatywność i Sztukę
  1. ICTHE – International Comprehensive Tool for Holocaust Education
  2. DEMOS – Democracy and Equality Matters
  3. EWB – Europe without Borders
  4. Dzieci z getta łódzkiego
  5. Farben der Deportation / Kolory deportacji
  6. Kohabitacja – co nas łączy, co nas dzieli?
  7.  Nauka pomogła nam przetrwać…  Tradycje edukacyjne Żydów w Europie
  8. Nie jesteśmy terrorystami
  9. Okna Bałut
  10. Konkurs im. Hikiego Fromera
  11. Szlakiem „Szkiców piórkiem”. Francja Andrzeja Bobkowskiego czerwiec 1940 – czerwiec 2010
  12. Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto
  13. FIT – Fanatism Indicator Test
  14. Spotkanie klasowe
  15. Projekt „Prawa człowieka w Europie” („Human rights across Europe”)
  16. LUTA: Learn – Understand – Trust – Act. Projekt Grudtviga dotyczący polityki wobec azylantów
  17. Historia kobiecej przyjaźni – film zrealizowany wspólnie z Uniwersytetem w Klagenfurt (Austria)
  18. Walka o przeżycie deportowanych z Trewiru i Luksemburga do Litzmannstadt Getto – wystawa

  Leave a comment