AKTUALNOŚCI PROJEKTY
K O N T A K T
Stowarzyszenie Instytut Tolerancji

Adres korespondencyjny:

Stanisław Goldstein
Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Banacha 22
90-238 Łódź

instytut.tolerancji@gmail.com

tel. 505 998 782


Wyświetl większą mapę

T O L E R A N C J A

P R O J E K T Y P O D Z I Ę K O W N I A
Kiedyś okularnicy i leworęczni byli wytykani palcami i przezywani w szkole. Dziś raczej nie wzbudzają agresji
kolegów. Instytut Tolerancji zorganizował w Łodzi dyskusję o nietolerancji...
Instytut Tolerancji współpracuje aktualnie przy realizacji projektu "FIT - Fanaticism Indicator Test". Instytut Tolerancji serdecznie dziekuje wszystkim partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wspierali i wspierają
działalność statutową Instytutu oraz pomagają przy realizacji projektów.
Instytut Tolerancji 2011