AKTUALNOŚCI PROJEKTY
P O D Z I Ę K O W A N I A
Dziękujemy

Instytut Tolerancji serdecznie dziekuje wszystkim partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wspierali i wspierają
działalność statutową Instytutu oraz pomagają przy realizacji projektów.

Urząd Miasta Łodzi
Centralwings, Hotel Ibis, Orange Property Group, WSHE, Patio Centrum Sztuki, Fundacja Monumentum Iudaicum Lodzense, PTTK, Festiwal Dialogu Czterech Kultur, Forum Dialogu Między Narodami, bez Granic, Łódź-art, Galeria Bezdomna, Fundacja Sztuka na Bruku, Młode Centrum, Młody Wrocław, Młodzieżowy Klub Żydowski KEN, Galeria Brodzka

Szczególne podziękowania dla:

Agnieszki Zakrzewicz i Małgorzaty Andrzejewskiej-Psarskiej
- za wielką pracę, pomysłowość, inicjatywę oraz Aurelii Mandziuk, Anny Leśniak, Ewy Kruk, Małgorzaty Nowak, Agaty Nowickiej
- za wsparcie naszych przedsięwzięć.

Dla Agnieszki Strzeleckiej, Pauliny Biniek i Mirosława Sopka z firmy Makolab za błyskotliwość, cierpliwość i fantastyczne zrozumienie przesłania, jakim się kierujemy.

Dla Zbigniewa Janeczka - za nieustanną pomoc.

T O L E R A N C J A

P R O J E K T Y P O D Z I Ę K O W N I A
Kiedyś okularnicy i leworęczni byli wytykani palcami i przezywani w szkole. Dziś raczej nie wzbudzają agresji
kolegów. Instytut Tolerancji zorganizował w Łodzi dyskusję o nietolerancji...
Instytut Tolerancji współpracuje aktualnie przy realizacji projektu "FIT - Fanaticism Indicator Test". Instytut Tolerancji serdecznie dziekuje wszystkim partnerom, sponsorom i przyjaciołom, którzy wspierali i wspierają
działalność statutową Instytutu oraz pomagają przy realizacji projektów.
Instytut Tolerancji 2011